SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA MAGMA MEDIA d.o.o.

Osnovni namen, ki ga zasleduje Magma Media, je oglaševanje in tisk (zunanje oglaševanje, spletno oglaševanje, tiskani mediji, tiskarna).

Magma Media d.o.o. kot izvajalec in ponudnik storitev, izvaja storitve skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Magma Media ter povpraševalcev storitev ponudnika Magma Media. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Magma Media.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

Izvajalec storitev je MAGMA MEDIA, d. o. o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, telefon 07 30 99 505, e-pošta: info@magmamedia.si, davčna številka SI32226314, matična številka 3396185000.

Povpraševalec: fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani Magma Media pridobi pravico koristiti storitve Magma Media na način, da povprašuje po različnih ponudbah.

Opis Magma Media

Storitve Magma Media so na voljo Povpraševalcem. Le ta brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu preko internetnega obrazca na spletni strani Magma Media, ki povpraševalcu posreduje ponudbo za iskano storitev

Povpraševalec Magma Medije na podlagi obiska spletne strani Magma Media pridobi pravico do naslednjih storitev:
na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec Povpraševalcu skladno s povpraševanjem priskrbi ustrezno ponudbo.

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani Izvajalca.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od Magma Media d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na info@magmamedia.si ali s klicem na telefonsko številko 07 30 99 505.

Izvajalec v najkrajšem možnem času posreduje ponudbo Povpraševalcu preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Izvajalcem in Povpraševalcem.

V času veljavnosti Izvajalčeve ponudbe jo Povpraševalec sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec prejeto ponudbo sprejme, je za Izvajalca zavezujoča.

Ponudbe

Izvajalec bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Izvajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Izvajalca za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Obračun storitev

Storitve Izvajalca se zaračunajo skladno s cenikom oz ponudbo Izvajalca. Povpraševalec storitev Izvajalca plača na podlagi predračuna ali računa skladno z zakonom.

VARSTVO ZASEBNOSTI

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Za potrebe zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo podatke o vašem IP naslovu, datumu in času dostopa, razliki v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT), vsebini zahtevka (specifična stran), stanju dostopa oz. kodi stanja HTTP, količini prenesenih podatkov, spletni strani, ki zahteva dostop ter o vašem brskalniku (različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve). Brez, da bi nam posredovali vsaj vaš IP naslov, ki ga bomo zabeležili v spletnem dnevniku, ne morete uporabljati našega spletnega mesta.

Navedene podatke bomo zbirali zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij z namenom preprečevanja slučajnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj. Obdelava je zato potrebna zaradi naših zakonitih interesov in temelji na točki f 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Osebne podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 6 mesecev, potem bomo podatke izbrisali, če ne bomo imeli drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.

Privolitev

S klikom na gumb »Strinjam se« dajem privolitev, da lahko kot upravljavec osebnih podatkov za namen analiziranja spletnih obiskov v moj računalnik namestite piškotke in podatke o uporabljenih piškotkih ter anonimiziran IP naslov posredujete obdelovalcu Google Inc., ki je v tretji državi. Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler boste ohranili sledilne piškotke. Z izbrisom piškotkov lahko sledenje kadarkoli prekinete. Piškotke lahko izbrišete s pomočjo funkcij, vgrajenih v vaš brskalnik ali s klikom na gumb »Izbriši piškotke« v tem dokumentu.

Osebne podatke, zbrane na podlagi vaše privolitve z uporabo piškotkov, bomo obdelovali največ 12 mesecev, nato bomo podatke anonimizirali / izbrisali.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi piškotkov in te privolitve, obdelujemo na podlagi točke a 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je:
MAGMA MEDIA, d. o. o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje,
telefon 07 30 99 505, e-pošta: info@magmamedia.si,
davčna številka SI32226314, matična številka 3396185000.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:
Anja Hribar, mag.posl.ved. 

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni ter obdelovalci, ki izvajajo naloge v sklopu zagotavljanja delovanja spletnih strani.

Pravica do dostopa do podatkov

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@magmamedia.si) ali pisno po pošti.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora),
osebne podatke smo obdelali nezakonito,
osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.
Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@magmamedia.si) ali pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@magmamedia.si) ali pisno po pošti.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:

če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

z vašo privolitvijo,
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti (info@magmamedia.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do prenosljivosti

Podatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki lahko zahtevate osebno na našem sedežu.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Obdelovalci osebnih podatkov

Gostovanje spletnih strani zagotavlja naš obdelovalec.

Obdelovalec osebnih podatkov, ki zagotavlja tehnično delovanje sledenja s piškotki, je:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke bomo posredovali v tretjo državo, ker je naš obdelovalec Google Inc. iz Združenih držav Amerike.

Osebnih podatkov razen prej navedenih izjem ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

Reklamacije

Povpraševalec ima pravico, da Izvajalcu sporoči svoje reklamacije na telefonsko številko 07 30 99 505 ali na elektronski naslov info@magmamedia.si

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca. Izvajalec Povpraševalcu svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec z oddajo povpraševanja preko spletne strani Magma Media soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 25. 5. 2018 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca.